Toimintaperiaatteemme

Viime vuosien ajan Easmar on keskittynyt laadullisten asioiden kehittämiseen ja parantamiseen.

Tärkeintä toiminnassa on tyytyväinen asiakas ja sen takaa toimivat ja tehokkaat toimintatavat. Laatujärjestelmillemme (ISO9001, ISO14001 ja OHSAS18001) on myönnetty sertifikaatit vuosina 2012, 2014 ja 2017. Tämän lisäksi olemme suorittaneet kemianteollisuuden SQAS-arvioinnin vuosina 2011, 2014 ja 2017. Jatkuva parantaminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä se luo perustan menestyvälle yritykselle.

Tärkein kilpailuvalttimme on ehdottomasti laatu.

Sen takaavat ammattitaitoinen henkilöstö, vankka kokemus alalta, matala organisaatio sekä hyvä töiden ja projektien suunnittelu. Seuraamme toimintaa sisäisillä auditoinneilla. Myös alihankkijoille tehdään määräajoittain auditointeja, joiden avulla voidaan varmistua, että myös he saavuttavat vaaditun laatutason.

Toimintamme perustuu aina asiakaslähtöisyyteen.

Työt ja projektit suunnitellaan asiakkaiden tarpeiden mukaan. Tämä vaatii henkilöstöltä laajaa osaamista ja siksi panostamme myös henkilöstön koulutukseen. Ammattitaitoinen henkilöstö on yksi koko toiminnan peruspilareista. On ensiarvoisen tärkeää, että olemme mukana asiakkaan projekteissa jo suunnitteluvaiheesta alkaen. Tällöin voimme käydä asiakkaan kanssa koko toimitusketjun läpi vaihe vaiheelta, ennakoida mahdolliset riskitekijät ja varautua niihin. Projekti pääsee etenemään aikataulun mukaisesti ja muutoksia matkan varrella ei tarvitse tehdä. Hyvä suunnittelu säästää asiakkaan aikaa ja rahaa.

Huomioimme myös ympäristöasioita toiminnassamme.

Kuljetusyksiköiden ympäristöpäästöt ovat suurin ympäristöriski ja siksi vaadimme alihankkijoita käyttämään nykyaikaisia vähemmän saastuttavia moottoreita. Lisäksi tarkkailemme esimerkiksi jätteiden määrää ja niiden kierrätystä. Tavoitteena on saada kaatopaikkajätteen määrä minimiin.

Logistiikka-alalla turvallisuus korostuu ja siksi työturvallisuusasioista ei tingitä.

Tämän vuoksi esimerkiksi henkilöstön suojavälineiden käyttöä seurataan päivittäin. Työntekijöitä kannustetaan ilmoittamaan kaikista säännöistä poikkeavista tapahtumista niin työturvallisuusasioissa kuin muissa tuominnoissa, sillä poikkeamien kirjaamisella ja käsittelyllä on suuri merkitys asioiden kehittämisessä ja eteenpäin viemisessä. Haluamme tarkkailla ja kehittää omaa toimintaamme, sillä haluamme olla alan halutuin yhteystyökumppani.

Arvomme ohjaavat toimintaa päivittäisessä työssä

Rehellisyys  

  • Koko toiminnan kantava ajatus alusta lähtien
  • Olla uskottava ja luotettava  

Ammattitaito

  • Olla toiminnassaan ammattilainen
  • Luotettava, rehellinen ja avoin  

Asiakkuus

  • Tyytyväinen asiakas ratkaisee tulevaisuuden kasvun ja kannattavuuden  

 Henkilöstö

  • Kantava voimavara toiminnassa  

 

Easmar Logistics Oy

on monipuolinen logistiikkayhtiö, jonka erikoisosaamisena ovat rautatiekuljetukset. Tarjoamme räätälöityjä ratkaisuja raidekuljetusten ohella myös maa- ja merikuljetuksiin kaikkialla maailmassa.

Hallitsemme koko prosessin aina lähtötilanteen kartoituksesta tarvittaviin paperitöihin ja itse kuljetukseen. Haluamme säästää asiakkaan aikaa ja vaivaa, siksi olemme logistisissa ratkaisuissa asiakkaallemme kokonaisedullisin palveluntarjoaja.

Easmar Logistics Oy

Tehontie 8
45200 KOUVOLA
Puh. 05 287 8710
Fax 05 287 8711

Verkkolaskutusosoitteemme 1.9.2018 lähtien:
Verkkolaskuosoitteemme on                  003718417891
Y-tunnuksemme on                                     1841789-1
Verkkolaskuoperaattorimme on           Liaison
Operaattorin välittäjäntunnus               003708599126

Sähköpostitse;                 fennoa.FI.P.122599-4@docinbound.com